Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Бизнесконтакти във Виена

Глобаризирането и развитието на новите медии, напр. интернет, даде нови възможности за осъществяване на контакти между фирмите. Многобройни Интернет-портали и online бази данни дават нужната информация. Но в немскоезичните страни личният бизнесконтакт, осъществен при семинари, панаири, изложби и други подобни събития, остава съществен за успех в бизнеса.

Персоналните срещи са, според експерти, най-успешни, при създаване на бизнесконтакти. Критерии за успеха на контакта са доверието и сериозноста, които вдъхва партньора, неговата ангажираност и компетентност, но също така и неговите персонални качества, култура и обноски.

Създаването, развитието и поддържането на бизнесконтакти е основата за успеха на Вашия бизнес!


stars