Немски език

Чувството за хумор е толкова рядко срещано, както и умението да мислиш със собствената си глава.Този, който няма чувство за хумор е по-добре да не чете тази страница!

Преди всичко искам да дам една дефиниция на немския език: „Das Deutsch ist ein Ozean ...... von Ausnahmen, wo wie kleine Inseln die Regel schwimmen!“

Или преведено: "Немският есик е един океан ....... от изключения, където като малки острови плуват правилата."

Имам за вас три съобщения - едно добро и две лоши:

1. Ако сте по-възрастен от 40 години, нямате шанс да научите перфектно немски език.

2. Това не е необходимо, тъй като преобладаващата част от населението на Австрия и Германия не говори немски перфектно, а още по-малко може да пише перфектно.

3. Ако искате да получите добра работа в Австрия или Германия, трябва да говорите и пишете перфектно на намски.

Тъй като съм се занимавал с въпроса за произхода на немския език и писменост, мога да ви кажа, че има твърде малко запазени археологически и писмени доказателства за възникването им. Затова ще си позволя да направя някои предположения.

След като Цезар през 55 и 56 година, преди Христос, провел една успешна експедиция срещу германските племена, вождовете на племената се събрали на съвещание. Те анализирали пораженията и установили главната причина, а именно - лоша комуникация!

Липсата на единен език и писменост повлияли много негативно на организацията на съпротивата срещу римляните. На това съвещание вождовете взели решение, което в последствие е повлияло на съдбите на хиляди и милиони хота - те решили да създадат общи немски език и писменост.

Принципът на създаването им бил много добре обмислен - само германците трябвало да могат да ги разбират. Затова те трябвало да бъдат толкова сложни за разбиране в детайлите, че тънкостите да са непонятни за чужденците.

Те създали немския като една крепост. Около крепостта, в полето, забили в земята остри Substantive. Всеки Substantive имал остър Genus. Изкопали вълчи капани и ги запълнили с хиляди Ausnahmen. Кръвожадни ужасни зверове с названия Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt , тичат и дебнат между Substantive и са готови да разкъсат всеки. В рова около самата крепост германите пуснали във водата две чудовища - das Vorgangspassiv und das Zustandspassiv. От крепостните стени залива враговете das Deutsch с врял Syntax.

Ако, някога някой герой, след много години обсада, вече остарял, побелял, уморен, с треперещи крака и изцъклен поглед успее да се изкачи върху крепостната стена, то там го чака могъщият Konjunktiv. С един удар на своята брадва той разцепва главата на героя!

Изглежда така, че никой не може да завладее тази крепост. Но, от историческите романи, вие знаете, ако въобще сте чели исторически романи, че всяка крепост има един таен тунел. Аз ще ви покажа този тунел!

В края на каищата, основата на всяка крепост са базови камъни. Тунелът, който ви показвам, се промушва между тези камъки.

Ако, посещавате редовно тази страница, можете да съберете една колекция от тези камъни. Вие ще научите схемата на окончанията, правилото 1-2-3 и великото правило Hа-Hи-Mо, правилото ZUMP и др., така че да можете да влезете в крепостта.

I Stein. Das Genus der Substantive

Genus = grammatisches Geschlecht (Maskulin, Neutra, Feminin)

Силни мъже и жени за получавали застрашаващи живота здравословни проблеми, защото са се опитвали да разберат логиката на Genus. Те не можели да разберат, защо рокля е от мъжли род, а панталон от женски. Те са направили една голяма грешка. Човек не бива да търси логика в немския език. Мислете винаги за трика на вождовете на германските племена.

Ако ви кажа, че много малки пойни птички имат grammatisches Geschlecht Feminin, ще помислите, че нещо не съм в ред. Нормалната вероятност да познаете das richtige Genus(Maskulin, Feminin, Neutra) е 3,33(3) %. Съветите, които ще получите по-долу, няма да ви предпазят от грешки, но със сигурност ще увеличат шанса ви да употребите правилния Genus.

Substantive mit Maskulin sind:

viele Personen und Tiere männliches Geschlecht: der Mann, der Vater, der Hase, der Bär, der Wolf.

Teile des Tages, Wochentage, Monate und Jahreszeiten: der Abend, der Montag, der März, der Sommer.

Weltrichtungen, Winde, Niederschläge: der Osten, der Orkan, der Nebel, der Tau

viele Währungen: der Dollar, der Dinar

viele Mineralien: der Granit

Namen der Gebirge, Spitze, See und Flusse, die keine Endung a oder e haben: der Nill, der Amazonas, der Main

auch Substantive mit Endungen:

alle mit: – ich, -ig, -ling, -rich: der Rettich, der Hönig, der Liebling, der Enterich.

viele mit: –ee, -s: der Schnee, der Hals

viele mit: – el, -en, -er : der Himmel, der Boden, der Mitarbeiter

viele mit: –ant, -ar, -är, -ent, -ezr, -graph, -ismus, -ist, -kraft, -nom, -soph: der Kommissar, der Musikant, der Sekretär, der Philosoph, der Realismus, der Bürokraft.

Substantive mit Neutra sind:

kleine Haustiere und das Kind: Das Kind, das Kalb, das Lamm

Viele Metalle und chemische Elemente:
Materielle und Stoffe: das Gold, das Kupfer, das Kalium, das Glas, das Holz, das Mehl

Kontinente, Städte und viele Staaten: das Europa, das Afrika, das Moskau, das Italien.

viele Substantive mit Endungen –ee, -es – der Schnee, der Tee, der Hals

viele mit Endungen: –chen, -lein: das Märchen, das Fischbein

alle mit Endungen: –ett, -ma, -ment, -(i)um: das Ballett, das Thema, das Element, das Museum

Substantive mir Feminin sind:

viele Personen und Tiere weibliches Geschlecht: die Tochter, die Oma, die Ziege, die Kuh

die Namen einige kleine Singvögel: die Lehre, die Nachtigel, die Schwalbe

viele Staaten und Regionen mit Endungen: –au, -e, -ei: die Türkei, die Moldau

Flüsse mit Endungen: –a und –e und viele deutsche Flüsse: die Donau, die Themse, die Oder

Substantive mit Endungen

alle mit: –ei, -in, -heit, -keit, -schaft, -ung: die Molkerei, die Leiterin, die Gesundheit, die Fähigkeit, die Mannschaft, die Rechnung

viele mit: –e: die Länge, die Nacht, die Kunst

alle mit: –age, -ät, -enz, -ie, -ik, -ion, -ur: die Reportage, die Qualität, die Universität, die Differenz, die Melodie, die Physik, die Politik, die Funktion, die Natur

Haben sie etwas im Kopf gehalten? Ja! Das ist ein Erfolg! Wenn nicht, lernen sie die folgende Substantive:

Maskulin

der Kaffee, der Wein, der Fisch, der Salat, der Käse, der Braten, der Schinken, der Hönig, der Saft, der Senf, der Hut, der Tod, der Gefallen, der Krieg, der Heurige, der Kasten, der Urlaub, der Gedanke, der Garten, der Ort, der Vergleich, der Lärm, der Wald, der Strand, der Appetit, der Zustand, der Spiegel, der Mord, der Mut, der Salz, der Stolz, der Verkehr, der Dienst, der Wettkampf, der Ehrgeiz, der Fehler, der Irrt

Neutra

das Fleisch, das Schnitzel,, das Ei, das Steck, das Wasser, das Eis, das Brot, Getränk, das Inserat, das Loch, das Blut, das Tuch, das Angebot, das Schwein, das Restgrant, das Fest, das Ende, das Schiff, das Lied, das Geschäft, das Prinzip, das Meer, das Ehepaar, das Bild, das Bad, das Stück, das Gebiet, das Dach, das Tor, das Gegenteil, das Übel, das Publikum, das Gebirge, das Gehirn, das Cafe, das Museum, das Interesse.

Feminin

die Kunst, die Welt, die See, die Milch, die Wurst, die Butter, die Geduld, die Luft, die Schule, die Bahn, die Sorte, die Insel, die Wut, die Gegend, die Qualität, die Regel, die Vorsicht, die Variante, die Sicht, die Mitte, die Lust, die Auswahl, die Frage, die Antwort, die Aroma, die Angst, die Scham.

II Stein. Die Konjunktion

ohne Änderung der Wortfolge: und, sowohl – als auch, nicht nur – sondern auch, weder – noch, aber, sondern, oder, denn

mit Änderung der Wortfolge: auch, außerdem, bald – bald, einerseits – andererseits, teils – teils, dennoch, trotzdem, sonst, daher, darum, deshalb, folglich, infolgedessen, darum, dazu, zwar – aber, dennoch

mit Ende-Wortfolge: als, bevor, ehe, bis, indem, nachdem, seit(dem), sobald, solange, sooft, wenn, während, als ob, da, weil, dass, so dass, damit, auf dass, falls obwohl, trotzdem, wenn auch
Die Doppelkonjunktion je ... desto

Je schneller Sie fahren, desto mehr Benzin brauchen Sie.

III Stein. Präpositionen

Mit Akk.: bis, durch, entlang, für, gegen, ohne, um, wieder

Mit Dativ: aus, außer, bei, binnen, entgegen, gegenüber, gemäß, mit, nach, nächst, samt, seit, von, zu, zuwider

Mit Gen.: abseits, diesseits, jenseits, innerhalb, außerhalb, oberhalb, unterhalb, kraft, längst, laut, mittels, statt, anstatt, trotz, ungeachtet, unweit, vermöge, während, wegen, halber, um ... willen, zufolge, angesichts, mangels

Mit Akk.: -> Wohin? und mit Dativ -> Wo? an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Bei nichtlokalem Gebrauch:

an, in, neben, unter, vor, zwischen + Dativ -> Ich komme in einer Stunde. Es entschuldigte sich unter einem Vorwand.

auf, über + Akk. -> Ich warte auf deinen Brief. Wir sprechen über seinen Plan.

IV Stein. Der gewaltige Konjunktiv!
Die Regel 1-2-1 Konjunktiv II

1. Vergangenheit mit Plusquamperfekt             Wenn die U-Bahn gekommen wäre, wäre ich nicht zu spät gekommen.

2. Pressens mit Würde-Form I                 Wenn die U-Bahn kommen würde, würde ich nicht zu spät kommen.

2. Präsens mit Präteritum (irreale Wünsche)             Wenn er mir(doch, nur) die Wahrheit sagte, ....

1. Future mit Würde-Form             

Was werden Sie tun, wenn Sie unsichtbar sein können?
Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich im ganzen Welt kostenlos fahren.

Konjunktive in Passiv                 Was hätten Sie getan, wenn Ihnen heute Nacht alle Ihre Kleider gestohlen worden wären.

V Stein. Adjektive Endungen

ein, kein, mein der, das, die der, das, die
N er e es e e e en er e es e
Ak en e es en e e en en e es e
D en en en en en en en em er em en
G en en en en en en en en er en er

 

N ein eine ein meine
Ak einen eine ein meine
D einen einer einem meinen
G eines einer eines meiner

 

VI Stein. Die Syntax

Die Regel Ha-Hi-Mo(Hauptverb, Hilfeverb, Modalverb) für das Nebensatz.

Ich bin der Meinung, dass die Arbeit einiger Angestellten in der Sozialsphäre geprüft werden muss.

Reihe der Erklärungen im Satz - ZUMP

Wir fuhren gestern, wegen des schönes Wetters mit dem Auto ins Gebirge.

Gestern - Zeit; des schönen Wetter - Ursache; mit dem Auto - Mittel; ind Gebirge - Platz - ZUMP

Wo soll man "nicht" im Satz stellen?

Stellen Sie "nicht" hinter dem Akkusativobjekt oder hinter dem Dativobjekt, wenn kein Akkusativobjekt im Satz gibt.

Ich brauche dieses Geschenk nicht. Sie hat es ihm nicht gegeben.

Wenn ein Substantiv mit einem Verb einen festen Ausdruck bildet, stellen Sie "nicht" vor dem Ausdruck.

Er hat die Information nicht im Kopf behalten.

"Nicht" steht immer hinter dem Reflexivpronomen.

Sie ärgert sich nicht. Sie hat sich nicht für Mode interessiert.

VII Stein. Das Verb + Präposition

an + Dativ: arbeiten an, sich beteiligen an, erkennen (einen) an, erkranken an, leiden an, sterben an, teilnehmen an, zweifeln an, wenden an, jemand liegt an (seiner Familie), schreiben an (einem Roman)

an + Akk: denken an, glauben an, sich erinnern an, sich gewöhnen an, sich anpassen an, schreiben an (den Vater)

auf + Dativ: bestehen auf

auf + Akk: antworten auf, abonnieren auf, sich freuen auf, hoffen auf, rechnen auf, verlassen auf, verzichten auf, warnen auf, achten auf, rechnen auf (deine Hilfe)

für + Akk: danken (einen) für, halten (einen) für, sich interessieren für, kämpfen für, sorgen für, sich bedanken bei ... für ..., (jemand danken für (die Blumen)

in + Akk: sich verlieben in, verwandeln in, sich vertiefen in, geraten in

in + Dativ: auszeichnen in, sich irren in, prüfen in

mit + Dativ: anfangen mit, beginnen mit, aufhören mit, enden mit, spaßen mit, beschäftigen mit

bei + Dativ: Sich beklagen bei, erkundigen bei (den Beamten) aber erkundigen nach dem Pass

nach + Dativ: erkundigen nach, greifen nach, sich sehnen nach, suchen nach

über + Akk: sich ärger über, denken über, sich freuen über, lachen über, nachdenken über, sprechen über, schreiben über, trauen über, sich unterhalten über, verfügen über, sich verständigen über, sich wundern über, schreiben über (ein Thema)

um + Akk: beneiden um, betteln um, bitten um, bemühen um, bewerben um, kümmeln um, es geht um

von + Dativ: benachrichtigen (einen) von, erzählen (einen) von, reden von, schreiben (einen) von, wissen von, abhängen von

vor + Dativ: erschrecken vor, fliehen vor, sich fürchten vor, lachen vor, sich schämen vor, lachen vor, zittern vor

zu + Dativ: anregen (einen) zu, beitragen zu, einladen (einen) zu, ernennen (einen) zu, gehören zu, taugen zu, wählen (einen) zu, raten zu

VIII Stein. n-Deklination

1. Alle maskulinen Substantive auf –e der Affe, des Affen; der Bulle, des Bullen; der Junge, des Jungen

2. Alle maskulinen Substantive auf –and, -ant, -ent der Demonstrant, des Demonstranten; der Lieferant, des Lieferanten Sozialist, des Sozialisten

3. maskulinen Substantive Beruf Beziehungen der Fotograf, des Fotografen; der Demokrat, des Demokraten.

IX Stein. Infinitiv ohne und mit ZU

Infinitiv ohne ZU
1. nach Modalverbe -> Du kannst jetzt gehen.

2. nach fühlen, sehen, hören -> Ich fühle mich schlecht.

3. nach helfen, lehren, lernen, heißen, lassen -> Ich ließ den Arzt rufen.

4. nach gehen, kommen, fahren, schicken, finden -> Er geht morgens schwimmen.

Infinitiv mit ZU

1. Es ist schön jung zu sein. Es ist möglich das Ziel zu erreichen. der Wünsch zu verreisen, Die Freude richtig gehandelt zu haben.

2. nach befehlen, behaupten, bitte, erlauben, sich freuen, sich fürchten, hoffen, vergessen, versprechen, versuchen -> Hatte er nicht versprochen Theaterkarten zu besorgen.

3. nach anfangen, beginnen, aufhören, fortfahren -> Es hat aufgehört zu regnen.

4. nach brauchen, scheinen, glauben, sein, haben -> Sie brauchen nicht zu entschuldigen.

X Stein. Nullartikel.

Nullartikel nach als -> Er arbeitet jetzt als Krankenpfleger.

Nullartikel bei Zeitangaben mit „Anfang“, „Mitte“, „Ende“ -> Ich komme Anfang Mai

Nullartikel bei Stoffnamen -> Das Messer besteht aus Stahl.

Nullartikel bei „heißen“, „nennen“, „bezeichnen als“ ->

Nullartikel bei „Gott“ und bei Orts- und Ländernamen ->

Nullartikel bei kirchlichen Feiertage ->

Nullartikel bei Eigennamen und Verwaltschafsbeziehungen ->

Nullartikel bei Berufs- Funktions- und Nationalitätsbeziehungen, sowie bei Angabe des Unterrichts- und Studienfach ->

Nullartikel bei unbestimmten (nicht zahlbaren) Mengen ->

Nullartikel bei Substantiven, die ein Gefühl, Abstrakta, die eine Eigenschaft, einen Zustand oder Vorgangsausdrücken: Liebe, Glück, Angst, Geduld, Arbeit, Erfolg, Hoffnung ->

Nullartikel sehr häufig nach -> ohne, ab, aus, außer, bei, nach, vor sowie bei den Namen der Erdteile ->

XI Stein. Das Adjektiv + Präposition

an + Dativ: arm an, reich an, interrasiert an, krank an

auf + Akk: ärgerlich auf, böse auf, süchtig auf, stolz auf, Lust auf, aufmerksam auf, eifersüchtig auf, neidisch auf, Appetit auf

gegen + Akk: ehrlich gegen, freundlich gegen, gerecht gegen, streng gegen

für + Akk: nützlich für, schädlich für, verantwortlich für

bei mit Dativ: angesehen bei, bekannt bei, beliebt bei

in + Dativ: gewissenhaft in der Arbeit, tüchtig in allen Fächern, nachlässig in

in + Akk: verliebt in ein Mädchen

mit + Dativ: zufrieden mit, fertig mit, bekannt mit, verwand mit, zufrieden mit

über + Akk: traurig über, froh über, glücklich über, erstaunt über, ärgerlich über, betroffen über, beunruhigt über, verbittert über, verwundert über, erfreut über, erstaunt über, entsetzt über, bekümmert über

von + Dativ: frei von Fehlern, überzeugt von, voll von, begeistert von, betroffen von, besseren von, überzeugt von, verschieden von

vor + Dativ: rot vor, blass vor

zu + Dativ: bereit zu, fähig zu, freundlich zu

nach + Dativ: verrückt nach

XII Stein. Wohin, Wo und Präposition

"in" und "nach" bei Ländern und Erdteilen

in - Land und Erdteil hat einen Artikel - in die Türkei

nach - keinen Artikel - nach Österreich

Wohin?
an - an die Küste - an Rand von etwas

auf - auf den Baum -etwas höher als Umgebung

auf - aufs Land - etwas flach oder offen

in - in einen Raum - etwas Geschlossenes

in Schnee, in den Garten - in etwas teilweise Geschlossenes

nach - nach Süden, nach oben, nach Mainz - Himmelrichtungen, Städten

Wo?
an - an der Grenze, am Computer - am Rand, in Nähe

an - an der Post - an einer Stelle

auf - auf dem Turm - auf etwas hohes als Umgebung

auf - auf der Wiese - etwas flach und offen

bei - beim meinem Schwester, beim Geschäftsleiter, bei der Firma "Pech" - bei Personen und Institutionen

in - im Zimmer, im Buch - in etwas Geschlossenes

im Tal, in der Straße - in etwas teilweise Geschlossenes

in Wien, in Afrika, in einem Dorf - Staaten, Ländern, Ortnamen

XIII Stein. Passiv

Subjekt      Prädikat     Objekt        Partizip II / Infinitiv
Präsens
Aktiv:                  Rita   schreibt      den Brief.  
Vorgangspassiv:  Der Brief     wird  (von Rita)         geschrieben.
Zustandspassiv:  Der Brief     ist     –       geschrieben.

Perfekt
Aktiv:                  Rita   hat    den Brief    geschrieben.
Vorgangspassiv:  Der Brief     ist     (von Rita)         geschrieben worden.
Zustandspassiv:  Der Brief     ist     –       geschrieben gewesen.

Präteritum
Aktiv:                  Rita   schrieb       den Brief.  
Vorgangspassiv:  Der Brief     wurde         (von Rita)         geschrieben.
Zustandspassiv:  Der Brief     war   –       geschrieben.

Plusquamperfekt
Aktiv:                  Rita   hatte den Brief    geschrieben.
Vorgangspassiv:  Der Brief     war   (von Rita)         geschrieben worden.
Zustandspassiv:  Der Brief     war   –       geschrieben gewesen.

Futur I
Aktiv:                  Rita   wird  den Brief    schreiben.
Vorgangspassiv:  Der Brief     wird  (von Rita)         geschrieben werden.
Zustandspassiv:  Der Brief     wird  –       geschrieben sein.

Futur II
Aktiv:                  Rita   wird  den Brief    geschrieben haben.
Vorgangspassiv:  Der Brief     wird  (von Rita)         geschrieben worden sein.
Zustandspassiv:  Der Brief     wird  –       geschrieben gewesen sein.

Beachte
•       Nur das Akkusativobjekt wird zum Subjekt. Das Dativobjekt bleibt immer im Dativ.
Beispiel:
Rita schreibt mir einen Brief – Mir wird ein Brief geschrieben. (Ein Brief wird mir geschrieben.)
•       Auch Aktivsätze ohne Objekt können in Passivsätze umgewandelt werden. Man verwendet einfach das Personalpronomen 'es'.
Beispiel:
Wir tanzten viel. – Es wurde viel getanzt.
Verwendung
•       Vorgangspassiv betont eine Handlung. Wer die Handlung ausübt, ist unwichtig oder unbekannt.
Beispiel:
Der Brief wird geschrieben.
•       Zustandspassiv beschreibt einen Zustand, nachdem die Handlung abgeschlossen ist. Zustandspassiv wird vor allem im Präsens und Präteritum verwendet.
Beispiel:
Der Brief ist geschrieben.

XIV Stein. Verbe mit Vorsilben

Verbe mit ab-  trennbar

1. drückt aus ENTFERNUNG von etw., auch mit Werkzeug oder Gerät.
abfahren, abreisen, abfliegen, abschneiden(Kuchen) etw. abtransportieren, abstoßen, abtrennen etw. von etw. abziehen, abbeißen, abbinden, abbrechen, abknöpfen, abtrennen.
absaugen, abrasieren, abblasen, abschleifen
die Regale abwischen, abbürsten, absaugen, abbeizen

2. drückt aus FUNKTION ENDE
abdrehen, absperren, abdrosseln, abstellen

3. drückt aus IMMITATION DES ORIGINALS
abmahlen, ablesen, abschreiben.

4. drückt aus GEGENSTAND EINER HANDLUNG
abfestigen, abmelden, abgewöhnen.

Verbe mit an-  trennbar

1. drückt aus BEFESTIGUNG
anbinden, anketten, ankleben, anschrauben

2. drückt aus KURZE HANDLUNG
Die Mäuse habe den Käse anfressen. (Sie haben einen Teil des Käses anfressen.)

3. drückt aus GERICHTETE VON ETW. HANDLUNG
anstarrten, anspucken, angucken, anschauen, ansehen, anlügen

Verbe mit auf-  trennbar

1. drückt aus ÖFFNUNG
aufbeißen, aufblättern, aufdrücken, aufknöpfen, aufschrauben, aufschneiden

2.drückt aus PLÖTZLICHES BEGIN EINER HANDLUNG
aufleuchtet. aufblitzen, aufflammen, aufschreien, aufglühen

3. drückt aus KONTAKT
aufkleben, aufdrücken. aufleimen

4. drückt aus HANDLUNG NACH OBEN
abwirbeln, auffliegen, aufspritzen

5. drückt aus HANDLUNG ZU ENDE
Wer hat den Kuchen aufgegessen? (der Rest gegessen)

6. drückt aus WIEDERJOLUNG DER HANDLUNG
Sie warme die Suppe auf. (Nocheinmahl)  aufbacken

7. drückt aus VERÄNDERUNG DER ZUSTAND
auffrischen, aufklären, auflockern

Verbe mit aus-

1. drückt aus ETW. NACH Außen
auspressen, ausatmen, ausgraben, ausladen, ausleeren, auswirken
ausblasen, ausschöpfen, ausladen

2. drückt aus ETW. Außer FUNKTION
ausschalten. ausmachen, aus blasen, auslöschen

3. drückt aus ETW. GRUNDLICH TUN
ausdiskutieren. ausformuliert, ausschlafen

4. drückt aus ETW. IN MEHRERE RICHTUNGEN TUN
ausfahren, aussteuern,

Verbe mit be- untrennbar

1. drückt aus VERKURZUJNG DER BESCHREIBUNG EINER HANDLUNG
Sie beantwortete die Frage, = Sie antwortete auf die Frage.  bedröhnen, beleuchten, besiegen, beurteilen, bewohnen, beschwerden, bemalen
beerben, bedrohen, bedecken, bewerfen, berauben, beschenken
befreien  befeuchten, beruhigen, bereichern.

Verbe mit mit-

1. drückt aus ZUSAMMEN MIT PERSON/SACHE
mitspielen, mitessen, mitmachen, mitreisen, mitnehmen, mitschleppen, mittragen
Auf Wanderung nehmen wir alle einen Rücksack mit.

Verbe mit nach-

1. drückt aus HANDLUNG AUF PERSON/SACHE
nachwerfen, nachfolgen, nachlernen, nachlaufen

2. drückt aus WIEDERHOLUNG ODER GRUNDLICH TUN
nachrechnen, nachuntersuchen, nachbehandeln, nachforschen, nachfragen, nachlesen, nachsuchen

3. drückt aus HANDLUNG NACH VORBILD
nachbauen, nachbilden, nacherzählen, nachmahlen, nachsingen, nachformen

4. drückt aus ETW SPÄTER TUN
nachlösen, nachbehandeln, nachfeiern, nachholen

5. drückt aus VERLÄNGERTE HANDLUNG
nachdenken, nachhalten, nachklingen, nachwirken

Verbe mit ein-

1. drückt aus HANDLUNG NACH IHNEN
eintreten, einreisen, einmarschieren, einfahren
eingebauten, einfühlen, eingießen, einmontieren

1. drückt aus HANDLUNG HERUM
einrahmen, eingittern, einfassen, einreisen. ein Geschenk einwirken
ein Geschenk einwirken

2. drückt aus ZESTÖRUNG
einwerfen. eindrücken, einschließen

Verbe mit ent- untrennbar

1. drückt aus VON  ETW: WEGNEHMEN; BEFREIUNG

entgiften enthüllen, entknoten

2. drückt aus HANDLUNG VON ETW.
entspringen, entströmen, entstammen; entteilen

Verbe mit er-untrennbar

1. drückt aus ETW. EIGENSCHAFT ANNIMMT
ertrinken, erkalten, erkranken, erhören, erstarten

2. drückt aus DURCH HANDLUNG -> ERREIGNIS
erforschen, ermorden, erkaufen, erbitten, erdenken

3. drückt aus VORGANGSBEGIN
erbeben, erglänzen, erglühen

Verbe mit um-

1. drückt aus VERÄNDERUNG DER STELLUNG; LAGE PERSON/SACHE
umkniken, umbiegen, umdrehen, umfahren, umkippen, umstoßen
umbetten, umfühlen, umgießen, umsetzen. umsiedeln.

Verbe mit über-

1. drückt aus BEWEGUNG ÜBER ETW.
Er flog von New York nach Paris über den Atlantik.  – überqueren, überspringen.

2. drückt aus BEDEKUNG
überschwemen. überdecken, überflutet,

3. drückt aus ETW. IST MEHR ALS ETW.
übertönen, überdauert, überstimmen, überleben

4. drückt aus EXTREME HANDLUNG
überstrengen, überarbeiten, überfördern

5. drückt aus HANDLUNG OHNE ABSICHT
Diese Person muss ich wohl übersehen haben.

6. drückt aus PRÜFUNG FÜR VERBESERUNG
Ich möchte den Brief noch einmal überarbeiten

Verbe mit untrennbar-

1. drückt aus ETW. NACH UNTEN KOMMT
unterlege, unterhalten, unterschieben.

2. drückt aus ETW. NIEDRIG IST
Wir sind alle unterbezahlt. unterbelichten, unterbewerten.

Verbe mit ver- untrennbar

1. drückt aus ZUSTANDVERÄNDERUNG
Das Fotograf vergrößerte das Foto.  – verdeutlichen, verbilligen, verdummen, verflüssigen

2. drückt aus SUBSTANTIV IN VERB
verfilmen, verdunsten, versteppten

3. drückt aus ART FÜR STERBEN
Jeder Tag verhungern Tausende Behinderte.  – verdüstern

4. drückt aus NEGATIVES ERGEBNIS
versuchen, verkochen, verschlafen, verfahren

5. drückt aus FEHLER
verrechnen, verhören, vertippen

6. drückt aus VERLASSUNG EINES ORTES
vertrieben,verjagen, verreisen, verschieben

7. drückt aus HANDLUNG ZU ENDE
verklangen, verbrennen, verhalten

8: drückt aus AUSRÜSTUNG, BEKKOMEN
versiegeln, verchromen, verminen

Verbe mit vor-

1. drückt aus ETW. VON ODER ZWISCHEN EINEM PUNKT KOMMT
vortreten, vorfahren, vorlaufen, vorrennen.

2. drückt aus HANDLUNG FRÜHER ASL GEPLANT
vorgekochen, vorarbeiten, vorheizen

3. drückt aus HANDLUNG WIRD VON JMD. WIEDERHOLT
vorsprechen, vorsingen, vorturnen

Verbe mit zu-

1. drückt aus ETW. WIRD BEDEKT
zugefroren,  zudecken, zukleben, zumachen, zunageln, zuschließen, zuschrauben, zuwachsen

2. drückt aus HANDLUNG DIREKT AUF JMD./ETW.
zugehen, zugbewegen, zufahren, zufliege, zukommen, zulaufen, zureiten, zuströmen
zu blinzeln, zujubeln, zulächeln, zutrinken, zuwinken, zuzwingen

3. drückt aus JMD./ETW. BEKOMMT ETW.
zugewiesen, zubilligen, zuerkennen, zumessen, zusichern, zuspielen, .zuteilen
Mehr und Butter kneten und etwas Milch zugeben.  –zugießen, zurechnen, zuschließen, zuwenden

4. drückt aus ETW. IN BESTIMMTEN ZUSTAND
zuschneiden, zurichten, zuspitzen

XV Stein. Vermutung mit Modalverben – müssen, sollen, wollen, mögen

1. Modalverbs Präsens und Future mit Infinitiv I

Er muss gegen 60 Jahre alt sein.
Rita soll jetzt in Wien sein.
Die Behinderte will gesund sein.
Wie mag sie das erfahren haben?

2. Vergangenheit mit Infinitiv II

Der Minister kann das vergessen haben.
Ich muss mein Geld verloren haben.
Sie soll in Paris gewesen sein.

Страницата е в процес на подобряване! Чзкайте още камъни!