Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Дистрибуция

Дистрибуцията (Distribution = Placement) е един от ключовите елементи на Marketing-Mix (4P - product, price, place, promotion). Като дистрибуция означаваме процесите между производителя през търговеца до крайния потребител. Дистрибутивен канал е пътят по който продуктът стига до крайния потребител. По принцип продуктът може да стигне до потребителя по два пътя: директен и индиректен.

За директна продажба на продукта в чужбина може да се използват: създаване на фирма и отваряне на магазин/и, интернет-продажби, продажби по каталог, телемаркетинг и др. При индиректната продажба има междинно звено-дистрибутор. Като се абстрахираме от форми, като напр. чрез брокер, които скоро няма да се използват от българските фирми, дистрибуторът в този случай е фирма, който продава продуктите на производителя, на определена географска територия. При това той обичайно не продава конкурентни продукти.

Как да се намери добър дистрибутор в чужбина?

Търсенето на подходящ дистрибутор е времеемка и свързана с разход на средства дейност. Консултацийте със специалисти, които познават пазара или наемането на местен агент може да спести много време и средства при търсенето, селекцията, комуникацията, избора и преговорите с дистрибутора. Те имат възможности на място да контактуват с браншовите камари и асоциации, да търсят в специализираните вестници и списания, да посещават локални изложения и панаири, семинари и форуми, презентации и други събития, да публикуват реклами в локални издания и т.н. "Distribution can be a challenge, but finding the right partner can reduce the time and costs in terms of getting products to market," – е мнението на съветника на Китайско-Британския търговски съвет.

Агент или дистрибутор

Ролята на агента е да нaмери клиент за своя работодател (фирмата, която го е наела), за което при всяка осъществена сделка получава комисионна, като процент от продажната цена. Той няма отношение към реализиране на сделката и не носи финансова отговорност. Агентът няма задължения към следпродажбения сервис.

Дистрибуторът (фирма или персона) купува продуктите от експортьора и ги продава на крайния потребител за своя сметка, на своя цена и печалба в определен регион. Дистрибуторът се грижи за следпродажбения сервис.

При излизане на фирма с продукта си на един чужд пазар, крайният потребител трябва да разбере, че такъв продукт съществува и да се предизвика интереса му към него. Това е задачата на 4-тото P от Marketing Mix, а именно Promotion.
Начините за представяне на продукта са много, но като се абстрахираме от тези които използват голямите концерни напр. реклами за Mio $, участия в Формула 1, спонсорство и т.н. за малкия и средния бизнес остават много други, които трябва да използват, за да имат шанс, някои да купи продукта им.

Въпросът е, кой ще прави Promotion на продукта и ще поеме разходите?

За да се излезе на едни нов пазар и да се разчита на успех, трябва да се инвестира в представянето на продукта и фирмата. Да се разчита само на агента, че благодарение на познанията му за пазара и контактите му, той в някакви рамки ще популяризира продукта на пазара е наивно.

Реклама, Public relations, представяне на фирмата и продукта в медиите, Интернет, социални медии, участие в панаири и изложения, Mail Marketing, проспектни материали, каталози, видео, софтуерни продукти и т.н. и т.н. – агентът не влага средства за тези мероприятия! Дистрибуторът, особено ако е солидна фирма, може да поеме част от разходите за представяне на продукта, ако това се договори в договора за дистрибуция.