Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Бизнес етикет във Виена и Австрия!

Култура и ценности
Малката сега алпийска република е наследница на една велика империя, която столетия наред е властвала над няколко десетки народи и е играла съществена роля в политическото, икономическото  и културното развитие на Европа и света като цяло. Тя е дала една плеяда велики личности, творили във всички области на човешката дейност. Виена като столица на Империята а по-късно на републиката е била и остава един от най-важните кулурни центрове на планетата. Неведнъж в нея са били решавани съдбините на Европа, а и сега е средище на много международни организации.

Манталитет
Смесването на характерните за германците качества с тези на славяните определя манталитета на днешните австрийци.  Те са по-отворени и склонни към контакт отколкото германците, но също така предпочитет да изчакват, да преценяват и тогава да вземат решение. Дали първият контакт ще се развие в по-нататъшни успешни делови и лични отношения, зависи главно от Вас. Един познат стереотип, който самите австрийци често коментират е, че те малко се интересуват от глобалните проблеми и не четат много. Но този стереотип се опровергава при срещите Ви с австрийските Ви партньори. Хората на бизнеса са високообразовани, с широк поглед върху света, получен и въз основа на многобройни обучения, практики, делови пътешествия и развиване на проекти по целия свят. Австрийците правят стриктна разлика между работата и развлеченията. Всичко в Австрия е регулирано със закони и наредби още от времето на монархията и всеки си знае правата и задълженията. При нарушаване на правата му, австриецът може да даде воля на емоциите си. Характерно е, че даден служител взима решения само по въпроси които са на негово ниво на компетентност и отговорности, дори когато според нашите представи решението е ясно и логично. При общуване с хора от различните части на Австрия се забелязва разлика в манталитета. На запад по-близо до германския – на изток до славянския.

Ценности
Фамилията, домът, религията са основните ценности за австриеца. Фамилиите са малки и всяко поколение живее отделно. Краят на седмицата е посветен на фамилията, когато всички се срещат или предприемат нещо заедно. Домът е гордост за австриеца, чистотата е на най-голяма почит. Покана за посещение в дома е нещо необичайно. Обикновенно срещите с приятели се осъществяват в публичните заведения или съвместни посещения на мероприятия. Австрийците са католици и религията и сега играе голяма роля в живота им.

Гордост
Австртийците се гордеят със своята история и култура, но също и с това какво са постигнали след катастрофалните разрушения след Втората Световна война.

Бизнес контакти
Бизнес-контакт може да се осъществи по различни начини, но в Авсрия препоръката играе много важна роля. Тук е запазена една йерархична система, която не се забелязва на пръв поглед. Познаването и и познанството с подходящи хора на подходящи места спомага за успеха на бизнеса. Особенно за контакти в голямите фирми и държавни институции една препоръка от трето лице може да бъде много полезна. Разбира се, може да направите контакт и чрез телефон, факс или E-Mail , но за препоръчване, поне за първия контакт, е да изпратите писмо в което да представите себе си и Вашата фирма. Препращането към  Homepage е нежелателно.

Бизнес срещи
Предварителното уговаряне на срещата е задължително и трябва да се направи 2-3 седмици предварително. Трябва да се съобразявате с обичайните августовски отпуски, Коледа, Великден и други официални празници. Точността е абсолютно задължителна. При невъзможност да проведете срещата уведомете другата срана незабавно с подходящо обяснение. Представяне на визитна карта е задължително. Срещите имат точно разписание и то се спазва пунктуално. Този който може да управлява времето си, може да управлява и бизнеса е становището на австрийците. Срещата обикновенно започва с кратък разговор при който се засягат обичайни теми, като Вашето пътуване, хотел и т.н. Тъй като това е една възможност страните да се опознаят и добият впечатления една от друга, показването на знания, особенно за австрийската култура и актуални събития прави добро впечатление. Презентациите трябва да са кратки и ясни. Подготовката за тях е решаваща за успеха им. Австрийците са педантични, що се касае до детайлите в проекта.

Титли
В Австрия държат на титлите. Статутът и йерархията са част от австрийската култура. Общо взето почти всеки има титла – полицаят е г-н Инспектор, а келнерът е г-н Обер. Това разбира се е в кръга на шегата, но Вие трябва да се съобразявате с тази традиция и да назовавате титлите на събеседника си, както и да ги пишете в писмата. Титлите се употребяват дори в разговор. Друга приета практика е да се обръщате към висши административни служители и менажери с названието на тяхната длъжност  напр. Herr Staatsrad, Frau Direktorin. Обръщението към събеседника е с учтивата форма «Вие». Обръщение на «ти» или на име, особенно при първа среща е признак на невъзпитаност.

Облекло
Бързо ще забележите, че има стриктни норми за облекло в бизнеса, за посещения на опера, театър и концерт и свободен избор при посещения на кафетнета, повечето ресторанти и сладкарници. При бизнес-срещите и другите бизнес мероприятия на облеклото се отдава голямо значение. Елегантните, но консервативни дрехи и обувки от високо качество и известна марка правят впечатление.На някои събития може да видите австрийците в тяхните национални облекла.

Подаръци
«Малките подаръци поддържат приятелството» . Не е задължително, но е приета размяната на малки подаръци. За всеки случая е уместно да сте си подготвили няколко подаръка, за да можете да отговорите подобаващо. Уместно е подаръкът да е оригинален, представящ страната или фирмата. Подаръците трябва да са подходящо опаковани. Вашият подарък ще бъде отворен пред Вас и Вие трябва да сторите същото. Голямите фирми обичайно пращат подаръци на своите бизнес-партньори за Коледа, като те са не само за ръководителя, но и за служащите, които работят по съвместните проекти.

Комуникация
« Посрещат по дрехите – изпращат по ума!» Тази поговорка е в сила и при срещите с австрийци. Уместно е представянето да се извърши от трето лице. Първото впечатление е много важно и то се изгражда на основа на Вашето облекло и поведение. Културата, възпитанието, добрите маниери, широкия светоглед, чувството за хумор определят оценката, която получавате. Познания за културата и историята на Австрия се приемат много положително. Дори и слаби познания по немски, но подходящо приложени, предизвикват одобрение. Отношението към събеседниците трябва да е с респект, но в същото време трябва да предизвикате и респект към Вас. Не бива да правите аналогия между Германия и Австрия. Австрийците държат на своята идентиност. Прояви на емоции и голями обещания се приемат с неодобрение и подозрителност. Темите за разговор тръбва да се подбират - музика, изкуство, история, актуални събития са подходящи, пари, заплати, антисемитизъм, Втората Световна Война – крайно неподходящи!

Бизнес преговори
Австрийската бизнес-култура е много по-различна от тази на англосансонците. Традицията, протоколът, консерватизмът са в голямо различие с модерната, неформална бизнес-култура на англоговорящите. Организацията играе главна роля при функционирането на австрийските фирми. Строгата йерархична структура не дава голями възможности за работа в екип. При преговорите има протокол, който трябва да бъде спазван.

Не сядайте, докато не Ви предложат съответното място. Йерархията и рангът имат значение. Обичайно е да Ви предложат кафе или чай. Обикновенно се започва с личен разговор преди да се пристъпи към бизнес. Австрийците предпочитат да изградят основа за дългосрочни отношения. «Натискането» на събеседника за бърза сделка се приема крайно отрицателно. Също както и проявата на емоции и невъзпитание. Хуморът и иронията не се приемат при делови преговори. Времето се цени и ако се впуснете в безкрайни ненужни обяснения ще бъдете безцеремонно прекъснат. Презентаците трябва да са кратки и ясни и трябва да сте добре подготвени с данни и цифри за отговори на въпроси.

Извън офиса
Добрата храна и напитки, приятна компания в подходяща атмосфера са характеристиките на хедонистичния принцип на австрийците. Обичайно е голямите фирми да дават обяд на своите гости в ресторант, но австрийците имат различни типични заведения, където може да бъдете поканен или вие да поканите партньор. Такива са: Beisl – малко заведение предлагащо глано бира и несложни закуски и ястия, Bierkeller обикновенно обширни заведения в подземни помещения с музика, голям избор на наливна бира и храни подходящи за консумацията и, Kaffehaus – прочутите виенски кафенета с избор до 60 вида кафе (в близкото минало, сега не-повече от 15), Konditorei - сладкарница, Heirige типично битово заведение с богат избор на локални вина и мезета. При бизнес-срещи, конференции, семинари, представяния е обичайно да се правят кафе-паузи или почивка с бюфет, където всеки се самообслужва.

Приятелски отношения
Създаване на приятелски отношения на база на съвместен бизнес е рядко за австрийците, но ако това Ви се случи и получите покана за посещение у дома, трябва да я възприемете като голяма чест. Точното спазване на ангажимента е задължително. Цветя и малки подаръци за домакинята, домакинът и децата са признак на култура и възпитание. Поднасянето на червени карамфили, лилии или хризантеми, както и на четен брой цветя не е препоръчително. Подаръците трябва да са красиво опаковани. Уместно е след посещението (това се отнася също и за бизнес-обяд/вечеря) да пратите кратко благодарствено писмо/E-Mail.

Обноски на масата
Вие ще бъдете поканен да седнете на посочено място на масата. Начало за храненето се дава от домакинът/домакинята обичайно с изразите Guten Appetit или Mahlzeit. Първият тост се произнася от домакина. Когато не сте единствен гост, се очаква от Вас да занимавате дамите от двете Ви страни с разговор и да участвате в общия разговор, които се направлява от домакинът/домакинята. Ръцете не се държат под масата. Храната не се нарязва предварително с ножа и тойне се използва за нищо друго освен за рязане. Разполагането на приборите около чиниите следва 3 прости правила:
• Приборите, които човек използва с дясна ръка, лежат отдясно на чинията- т.е. отдясно на чинията - лъжица. нож/ове с назъбена част към чинията; отляво вилица/и.
• Този прибор, които първо се използв, лежи най-далече от чинията. Със следващото ястие се използва следващия. Предишния се отсервира.
• Приборите, които са малки и се използват накрая при десерта и сиренето се поставят над чинията.

При спагети по изключение лъжицата е от ляво, а вилицата от дясно, тъй като и двата прибора се използват едновременно. Чашите се намират над чинията отдясно в ред: тази за аператив, за червено вино, за бяло вино и за вода.

Държане на публично място
Австрииците се държат с респект и уважение един към друг и очакват това от Вас. Учтивостта е мерило за култура и възпитание. Обслужването се базира на принципите: организация и вежливост. Привличане на внимание към себе си е нежелателно. Държането на ръцете в джобовете при разговор се оценява като лош маниер. Разговорите започват с поздрав – обичайно Grüß Gott. Ръкостискането е кратко и енергично. Инициативата за ръкостискане с дама идва от нея. При раздяла или напускане на събитие се взима довиждане с Auf Wiedersehen. Обичайно е в ресторант или такси да се оставя бакшиш в размер на 10 - 15 % от сметката. Навсякъде има стоянки за таксита и спиране на такси на улицата не е обичайно.

и накрая

Целуване на ръка
Австрийските дами не очакват много в тази дисциплина от чужденците от страни от Източна Европа, които не са били част от Империята, но ако Ви се случи да Ви поднесат ръка за целувка, ще се окажете в глупава ситуация, ако я хванете здраво и я разтърсите.

Ръка на дама се целува само в затворено помещение. Пръстите на ръката се поемат с палеца и показалеца, останалите пръсти я придържат. Навеждате се съвсем близко до ръката, но в никакъв случай, не я докосвате с уста.

и най-накрая :)

Целуване по двете бузи
Ако сте изградили близки приятелски отношения със австрийско семейство, може да бъдете поздравен от дамата при среща с целувка по лявата и дясната буза, като те почти(!) се докосват.
Ако обаче попаднете в «бусси-бусси» обществото, ще забележите, че този израз на приятелски чувства се е преобразил в един ритуал при който двете персони се придържат с ръце за раменете, накланят главите си успоредно една на друга, като разстоянието между бузите им е дори по-голямо от 4 пръста, затварят очи и правят гримаса на неземно удоволствие - едно артистично изпълнение.