Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

8 стъпки за успешен експорт


1. Изяснете възможностите си за експорт – имате ли продукт или услуга подходящи за експорт на избрания пазар, конкурентоспособни ли са, отговарят ли на нормите и стандартите и културните норми на избрания пазар, имате ли капацитет за производство, разполагате ли с необходимите ресурси за експорт, каква печалба може да очаквате, какви рискове поемате, какви инвестиции са нужни, нуждаете ли се от консултции и по кои въпроси. Уместно е да придобиете някои основни познания по: експортни правила, маркетинг (напр. какво означават 4-те P: product, price, promotion, place), договори, транспорт, дистрибуция, застраховки, плащания по банков път и т.н. Международните договори за продажба на стоки са сложни. Нужни са Ви съвети по правни въпроси, отнасящи се до експортиране.

2. Проучете пазара – помислете как ще съберете данни за пазара(за детайлно проучване най-добре е да използвате агент на място) , има ли нужда от Вашия продукт, какъв е клиентския потенциал, коя е Вашата целева група клиенти, кои психологически фактори влияят върху избора на продукта,  проучете конкуренцията, нужна ли е промяна на Вашия продукт за да отговори точно на потребностите на този локален пазар, анализирайте каналите за доставка, проучете локалните норми, такси, особенности, посетете страната и на място и получете впечатления, вземете участие в панаири, изложения, форуми и т.н. за да създадете контакти. Помислете как ще наложите Вашия продукт на пазара.

За детайлна и точна информация използвайте търговски агент. Той може да набави информация, да проучи конкуренцията и има контакт с Вашите клиенти.

Анализиране на културните различия. Това че Вашият продукт се продава добре на българския пазар не означава, че той ще се продава и на австрийския.
Вие трябва да добиете представа за културните различия за да можете да предложите на Вашите клиенти желан продукт. Проучването на местните тардиции, обичаи, вкусове и убеждения е много важно.
Защо например агнешкото месо не се предпочита от австрийците? Първо защото няма традиция и те са свикнали с други видове месо и второ има предубеждение, че агнешкото месо мирише.
Защо на австрийския пазар «пробиха» унгарски и полски салами, а не български? Защото те не само че са с много добро качество, но отговарят на вкусовите изисквания на австрийците. Освен това, като произход от страни от бившата монархия се ползват с доверие.

За да продавате успешно Вашия продукт, не е достатъчно той да е с ниска цена и с добро качество. Той трябва да задоволява определени потребности и да се възприема от клиента.

Вашият продукт трябва да «говори» локалния език, за да стигне консуматора. Да се пращат каталози, проспекти, ценови листи и други документи на руски и английски в немскоговоряща страна е неразумно.

Помислете какви инвестиции са необходими за да можете да експортирате. Дали Вашият персонал е достатъчно компетентен за експортна дейност и маркетинг?
Анализирайте възможните «капани» за неуспех. Много възможни сделки са били провалени поради непознаване на културата, езика и правната система в избраната страна.

3. Изберете начина на експорт – имат ли място директна продажба, joint  venture, лицензирането и франчайзинга, или чрез дистрибутор, как ще намерите дистрибутор, полезно ли е да имате търговски агент на място, привлекателни ли са Вашите продукти и условия за комисионна търговия, как се отразява Вашият избор на разходите. Който и начин да изберете Вие трябва да позиционирате Вашия продукт на пазара и трябва да мислите какви маркетингови средства ще изберете за това. Участието в панаири и изложения е най-ефективно, но най-скъпо.

4. Създайте Вашата мрежа – експортирането е работа в екип. Вие се нуждаете от много и компетентни партньори, за да реализирате експорта на Вашия продукт. Добрите контакти в банки, застрахователни агенции, спедиционни и транспортни фирми, административни, търговски и технически институции са от решаващо значение за успеха. Тази мрежа трябва да се поддържа и разширява винаги. Вниманието и малките подаръци на служителите, които се грижат за Вашия бизнес дават винаги резултати.

5. Организирайте транспорта – спедицийте поемат грижата за доставка на Вашите стоки. Те поемат задълженията по транспортната документация и транспорта. Изберете подходяща. Използвайте Incoterms 2010 във Вашите договори за доставка. Опаковането и етикетирането на стоките трябва да отговарят на приетите норми в ЕС.

6. Застраховайте Вашата стока срещу кражба, повреда или закъсняла доставка.

7. Определете начина на плащане. Консултирайте се с Вашата банка. В договорите фиксирайте срокове на плащане и използвайте международно признатите правила на Incoterms 2010.

8. Бъдете винаги фокусиран върху пазара и клиентите – отговаряйте на запитванията в срок от 48 часа. Бързина, акуратност, компетентност и бързо решаване на проблемите са от решаващо значение за Вашия успех. Поддържайте непрестанна връзка с Вашия търговски агент.

И накрая една мисъл на Чърчил: «Песимистът вижда проблеми във всяка възможност, оптимистът вижда възможности във всеки проблем.»