Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Какво се внесе в Австрия от България през 2015 г.?

Показаните в таблицата данни Ви дават представа за суровините и продуктите, както и техния дял в общия внос, внесени през 2015 г.

Продукт

Хиляди EUR

В % от общия внос на продукта в Австрия

Хранителни стоки и живи животни

34,183

0,407

Напитки и тютюн

442

0,054

Суровини

20,340

0,345

Горива, масла и енергия

188

0,001

Животински и растителни мазнини

733

00,1883

Химикали общо

16,689

0,090

Преработени стоки

65,696

0,337

Машиностроене и превозни средствав

114,170

0,266

Други готови стоки

145,951

0,809

Други

4

0,000

Общо

398,397

0,307

За 2015 г. България внесе стоки в Австрия на стойност 456 Мио. ЕВРО, което представлява 0,3% от общия внос на стоки в Австрия и изпреварва Люксембург 0,2%, Гърция 0,2%, балтийските страни,, Кипър и Малта с 0%!