Виена - Летище - Виена
с S-Bahn
с автобус
Такси Виена
Расписание Влакове
Карта на U-Bahn Виена
Карта център Виена
Информация летище Виена
Нощуване във Виена
Райони(Bezirke)

Представителство във Виена

Вие търсите нови пазари за Вашите продукти в Австрия и желаете да проучите пазара, да намерите надеждни бизнеспартньори, да представите Вашите продукти и да ги продавате. Едно представителство на място във Виена Ви дава най-добри възможности за защита на Вашите интереси и оперативно изпълнение на задачите.

Основните задачи на търговския представител са: Работа със съществуващата клиентска база в определен сегмент на пазара, разширяване на тази база с цел увеличаване на продажбите и съответно печалбата на фирмата.

Ние ще търсим подходящи бизнеспартньори, ще предлагаме и представяме Вашите продукти и ще осигуряваме необходимата Ви информация. Ние ще се грижим за интересите Ви от първия контакт до завършване на сделката.

На място, оперативно ще извършваме необходимата административна работа и кореспонденция с австрийските партньори и институции и ще поддържаме контактите.

Съвместно можем да създадем една гъвкава, ефективна и изгодна форма на представителство. Вие ще можете да разчитате на компетентен и лоялен служител, който на място да защитава Вашите интереси.

За успешното изпълнение на тези задачи търговският представител трябва да разполага с голям брой знания и опит за да извършва успешно редица дейности.

1. Да познава в детайли продуктите, които предлага на пазара, особено когато се отнася до технически продукти, за да може да консултира клиента и да му помогне при изготвяне на спецификацията.
2. Да организира и осъществява презентации на продуктите и фирмата.
3. Да събира и анализира информация за пазара на продуктите, които предлага. Да информира за потребителското търсене, цените, конкуренцията, тенденции за развитие на пазара и да прави предложение за подобряване на продуктите или разширение на асортимента.
4. Да търси нови клиенти и да създаде и поддържа база данни за клиентската база.
5. Да участва в разработката на маркетинговия план за сегмента на пазара и територията, за които отговаря и да прави предложения, съобразени с тяхната специфика.
6. Да реализира маркетинговия план за територията за която отговаря.
7. Да посещава или участва в панаири, изложения, семинари, форуми и други търговски мероприятия с цел установяване на контакти, представяне на фирмата и нейните продукти или продажби.
8. Да контролира изпълнението на финансовите задължения от страна на клиента и изяснява причините за евентуалното им неизпълнение.
9. Да води отчетност за извършените сделки и подготвя отчети за продажбите.
10. Да информира редовно фирмата за своята дейност.
11. Да създава и поддържа имиджа на фирмата, която представлява.


stars